Grönskörd är aldrig roligt

28.07.2021

Eftersom vi hittat mjöldagg på druvklasar, så tar vi bort varje druvklase med misstänkt dimmiga druvor. Vidare grönskördar vi friskt, eftersom varje stock inte ska bära mer än högst 10-12 druvklasar för god kvalitet och hög sockerhalt.

Nästa år blir det hårdgallring från början redan vid blomningen, så att vinstocken näring och vatten går till de druvor som ska skördas och inte de som plockas bort under resans gång.