Våren är sen men nu buteljerar vi 2020 års Kalkstein Vein.

20.04.2021

Den 18:onde och 19:onde april buteljerar vi vår Solaris 2020. Ca 320 buteljer från Tank I och II. Samma utgångsläge, samma skörd, samma jäst, samma tidsschema, men olika. Vi lär oss hela tiden.